Winnaars 2014 bekendgemaakt in Amsterdam

Rick Honings en Peter van Zonneveld winnen Biografieprijs 2014

Erik Hazelhoff Jong Talentprijs voor Wiebe de Graaf

Amsterdam, 14 april 2014

EHR 2014 036De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk (Prometheus / Bert Bakker) van Rick Honings en Peter van Zonneveld heeft zojuist de Biografieprijs gewonnen. Wiebe de Graaf (RU Groningen) kreeg de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs toegekend voor Taco Kuiper (1894-1945) ‘Ik ben zelf aansprakelijk voor mijn dood’. De auteurs ontvingen de prijzen in het Bilderberg Garden Hotel uit handen van HH Prinses Anita van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven.

‘De gefnuikte arend’ is de bloemrijke titel van de omvangrijke biografie die Rick Honings en Peter van Zonneveld aan Willem Bilderdijk hebben gewijd […] Honings en Van Zonneveld weten hem ook bijna twee eeuwen na zijn dood tot een voor ons interessante en boeiende figuur te maken. Ze plaatsen hem heel goed in zijn tijd en in de filosofische en politieke stromingen van toen. Een rijk gedocumenteerde biografie die ook nog heel goed geschreven is’, aldus jury voorzitter prof. dr. Paul Schnabel over de winnaars van de Biografieprijs.

EHR 2014 012De Biografieprijs is een tweejaarlijkse literaire prijs welke wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige biografie die in twee voorafgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij is verschenen en bestaat uit een geldprijs van €15.000.

 

Erik Hazelhoff Jong Talentprijs

De jury onder leiding van prof. dr. Jo Tollebeek over de winnaar van de Jong Talentprijs: ‘Wiebe de Graaf toont in Taco Kuiper (1894- 1945). ‘Ik ben zelf aansprakelijk voor mijn dood ’, de regels van het vak meer dan te kennen; ook hij is een briljant onderzoeker.

EHR 2014 037Wat de scriptie echter zo bijzonder en onconventioneel maakt, is de verregaande vervlechting van het wetenschappelijke met het persoonlijke. […] Het resultaat is een aangrijpend verhaal, dat een nieuw en verrassend inzicht biedt in de cultuur waartoe Taco Kuiper – en zovele anderen – behoorde.’ De winnaar van de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs ontvangt een auteurscontract bij Unieboek | Het Spectrum en een geldprijs van € 5.000.

De Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs wil graag jonge, getalenteerde (academische) schrijvers stimuleren om naast de ‘gewone’ carrière ook het schrijverschap te ambiëren. Anderzijds wil de Stichting ook de belangstelling voor biografieën bij een breed publiek vergroten en daarnaast het gedachtegoed van Erik Hazelhoff Roelfzema in stand houden. Erik Hazelhoff Roelfzema (1917 – 2007), ook bekend onder zijn bijnaam ‘Soldaat van Oranje’, was onder meer verzetsstrijder, oorlogspiloot, radiomaker en schrijver. Enkele kenmerken van het gedachtegoed, zoals die in zijn boeken naar voren komt, zijn loyaliteit, durf, barmhartigheid, rechtschapenheid en respect.

EHR 2014 003