Shortlist Jong Talentprijs 2014

Shortlist Erik Hazelhoff Jong Talentprijs bekend

Amsterdam, 7 april 2014

Drie masterscripties maken nog kans op de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs. Het gaat om: ‘Feiten van hoogst ernstigen en weerzinwekkenden aard’. De rechtsgang van bij de Jodenvervolging betrokken Nederlanders 1945-1960 van Jan Julia Zurné (UvA), Taco Kuiper (1894-1945) ‘Ik ben zelf aansprakelijk voor mijn dood’ van Wiebe de Graaf (RU Groningen) en Wie leicht ist nicht ein Zettelchen beschrieben!’ Over de schriftelijke omgang van Adolph von Knigge in het licht van een zich vormende Bildungselite in de Duitse staten van de achttiende eeuw van Clara van de Wiel (UvA). Maandag 14 april maakt ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven bekend welke scriptie de Jong Talentprijs krijgt toegekend.

De Erik Hazelhoff Jong Talentprijs is een tweejaarlijkse prijs, uitgeloofd door de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs, aan de auteur van de beste Nederlandstalige- of Engelstalige masterscriptie uit 2012/2013 geschreven aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De auteur van de winnende scriptie ontvangt een auteurscontract bij Unieboek | Het Spectrum en een geldprijs van €5.000, -.

Erik Hazelhoff Roelfzema was een Nederlandse verzetsstrijder, piloot, radiomaker en bovenal auteur. Zijn boek Soldaat van Oranje leidde tot een internationaal bekroonde film en een zeer succesvolle musical. In de laatste fase van zijn leven werd het zijn missie om onbekende schrijvers in de gelegenheid te stellen hun werk te publiceren. Deze doelstelling werd verwezenlijkt in de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs.

Biografieprijs

Naast de Jong Talentprijs looft de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs tweejaarlijks ook de Biografieprijs uit, voor het beste biografisch boek. De shortlist hiervan werd op 31 maart bekendgemaakt. De Biografieprijs wordt ook op 14 april uitgereikt door ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven.

Stichting CPNB is partner van de Stichting Erik Hazellhoff Roelfzema Prijs.