Vrienden

Erik Hazelhoff Roelfzema (Soerabaja 1917– Hawaii 2007), ook bekend onder zijn bijnaam ‘Soldaat van Oranje’, was onder meer verzetsstrijder, oorlogspiloot, radiomaker en schrijver. Enkele kenmerken van het gedachtegoed zoals die in zijn boeken naar voren komen zijn loyaliteit, durf, barmhartigheid, rechtschapenheid en respect.

De Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs wil nu jonge, getalenteerde  (academische) studenten stimuleren het schrijverschap te ambiëren door het uitreiken van de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs.

Naast deze prijs reikt de Stichting ook de 2-jaarlijkse Biografieprijs uit, met als doel het bevorderen van het lezen van biografisch werk en de belangstelling voor biografieën bij een breed publiek te vergroten.

Met deze beide prijzen streeft de Stichting er tevens naar het gedachtegoed van Erik Hazelhoff Roelfzema in stand te houden.

Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen zijn wij op zoek naar donateurs!

Als Vriend van de Stichting ontvangt u een exemplaar van de winnende scriptie in boekvorm, en een gesigneerd exemplaar van de winnende biografie van de voorgaande uitreiking. Daarnaast bent u met uw partner welkom op de eerstvolgende prijsuitreiking.

Voor een overzicht van de mogelijkheden kunt u het formulier hier downloaden.

De Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs beschikt over de  Culturele ANBI Status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Folder_Pag1

pagina_ja-ik-word-vriend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder Vrienden van de Stichting