Reglement

REGLEMENT ERIK HAZELHOFF JONG TALENTPRIJS

1. Algemeen
a. De Erik Hazelhoff Jong Talentprijs wordt behartigd door het bestuur van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs (hierna te noemen: “de Stichting”), die tevens de Biografieprijs beheert.
b. Het bestuur van de Stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal vijf leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.
c. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de Stichting.
d. De jury zal het bestuur van de Stichting allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.
e. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.
f. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

2. Selectie
a. De scriptie heeft betrekking op historische-, literaire-, of sociaal/maatschappelijke kwesties.
b. De scriptie dient aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit te zijn geschreven.
c. De scriptie dient blijk te geven van originaliteit, betrouwbare research en stilistisch vernuft.
d. De masterscriptie dient in PDF formaat per mail te worden verstuurd aan info@erikhazelhoffprijs.nl, t.a.v. Mw. C. Massier. Naast deze masterscriptie ontvangen wij ook graag een samenvatting van de scriptie van 300-900 woorden, een CV en een kopie van de bul van de kandidaat. Indien gewenst kunnen de benodigde documenten (scriptie, samenvatting van 300-900 woorden, CV en kopie van de bul) ook per gewone post worden toegestuurd aan de Stichting op onderstaand adres.
e. De scriptie dient afgeleverd te zijn in 2016 of 2017. Om in aanmerking te komen voor nominatie is het verplicht een kopie van de masterbul bij de inzending te voegen.
f. De sluitingsdatum voor het inzenden van de scripties is voor 2018 vastgesteld op 1 januari 2018. Vóór die tijd kan het ingezonden werk nog teruggetrokken worden, daarna niet meer.
g. Door het inzenden van de scriptie geeft de kandidaat op dat moment uitgeverij Unieboek | Het Spectrum een optie op de exclusieve publicatierechten. Deze optie vervalt wanneer de scriptie niet bekroond wordt.

3. De Prijs
a. De Erik Hazelhoff Jong Talentprijs bestaat uit een auteurscontract – onder de gebruikelijke voorwaarden – voor de publicatie van één manuscript bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum en een geldprijs van €5.000,-
b. Er worden – indien mogelijk – drie inzendingen genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs.
c. De voorzitter van de jury zal de keuze voor de winnende masterscriptie toelichten tijdens de prijsuitreiking.

Postadres:
Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs, Koninginnegracht 5, 2514 AA Den Haag

REGLEMENT BIOGRAFIEPRIJS

1. Algemeen
a. De Biografieprijs wordt behartigd door het bestuur van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs (hierna te noemen: “de Stichting”), die tevens de Erik Erik Hazelhoff Jong Talentprijs beheert.
b. De Biografieprijs is een prijs voor biografische boeken, die tweejaarlijks uitgereikt wordt.
c. Het bestuur van de Stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal vijf leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.
d. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs.
e. De jury zal het bestuur van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.
f. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.
g. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

2. Selectie
a. Het boek dient oorspronkelijk in het Nederlands geschreven te zijn.
b. Het boek dient blijk te geven van originaliteit, betrouwbare research en stilistisch vernuft.
c. Het boek dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de periode tussen 1 november 2015 en 1 november 2017.
d. Het boek mag geen herdruk, herziene uitgave, verkorte uitgave of een bewerking van een andere uitgave zijn.
e. Het boek moet verkrijgbaar zijn in de erkende boekhandel.

3. De prijs
a. De Biografieprijs bedraagt € 15.000,-, ter beschikking gesteld door de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs.
b. Er worden – indien mogelijk – vijf boeken genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de Biografieprijs.
c. De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnende boek toelichten tijdens de prijsuitreiking.

Postadres:
Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs, Koninginnegracht 5, 2514 AA Den Haag