De Erik Hazelhoff Prijs

Over de Prijs

De Erik Hazelhoff Prijs is een tweejaarlijkse literaire prijs met twee categorieën: de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs, toegekend aan de beste Nederlandstalige- of Engelstalige masterscriptie geschreven aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en de Biografieprijs toegekend aan de beste Nederlandstalige Biografie.
Erik Hazelhoff heeft juist toen hij zelf student was zijn schrijftalent gebruikt om joodse medestudenten voor uitsluiting en deportatie te behoeden. Het is om die reden dat de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs jonge, getalenteerde (academische) schrijvers wil stimuleren om naast de ‘gewone’ carrière, ook het schrijverschap te ambiëren.Doel van de Biografieprijs is het bevorderen van het lezen van biografisch werk en de belangstelling voor biografieën bij een breed publiek te vergroten, evenals het in stand houden van het gedachtegoed van Erik Hazelhoff Roelfzema.
Erik Hazelhoff Roelfzema ging ieder probleem frivool en humorvol tegemoet: het glas was altijd halfvol en nimmer halfleeg. Het gedachtegoed van Erik Hazelhoff Roelfzema en de normen en waarden die hem na aan het hart lagen, worden als leidraad gebruikt bij het beoordelen van de inzendingen. Loyaliteit, durf, barmhartigheid, rechtschapenheid en respect zijn enkele van de waarden die heden ten dage enerzijds nog sterker dan voorheen nodig zijn, maar anderzijds ook worden verwaarloosd. Door een juist en volledig levensverhaal van betekenisvolle personen uit het verleden op te tekenen en te publiceren, kan verwaarlozing van deze normen en waarden worden tegengegaan. Daarnaast kan het toegankelijk maken voor een breed publiek van belangwekkend wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het begrip van samenleving.